Onze ambitie

Samen met de gemeente Venlo hebben wij de ambitie om een bijzondere en onderscheidende woon- en leefomgeving te realiseren. Een leefomgeving die waarde toevoegt voor mens en natuur. Een leefomgeving waar mensen in harmonie leven met dier en milieu. Daarom gaan wij in de gewilde woonwijk ‘t Ven te Venlo de eerste Cradle to Cradle woonwijk van Limburg realiseren.

Cradle to Cradle

Uitgangspunt van de Cradle to Cradle (C2C) filosofie is dat we de wereld beter achter te laten dan we haar hebben aangetroffen. Kortom een nieuwe woonwijk die als onderdeel van het ecosysteem de aarde verrijkt in plaats van haar armer maakt.

Cradle to Cradle is eigenlijk een ontwerpfilosofie gebaseerd op het principe dat ‘afval’ gelijk is aan ‘voedsel’. Dat betekent dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt ook weer moet kunnen worden hergebruikt zonder waardeverlies of dat deze, zonder schade aan het milieu, moeten kunnen worden afgebroken.

Voordelen

Woningen ontworpen volgens de Cradle to Cradle filosofie zijn natuurlijk goed voor mens en milieu. Hoe slim en vooruitstrevend ook, in Vendervaart staat bouwinnovatie altijd in dienst van mensen en hun woonplezier. Hier kun je fijn wonen in een aantrekkelijke groene omgeving, samen met buren die op dezelfde manier in het leven staan. De voordelen van deze C2C-woning op een rij:

Zeer energiezuinige nieuwbouwwoning: een woning die verder gaat dan energieneutraal waarbij alleen het gebouwgebonden gebruik wordt gecompenseerd, maar waar het huishoudelijk gebruik ook deels wordt gecompenseerd. Optimaal wooncomfort met een laag energieverbruik.

Hemelwater wordt opgevangen in een reservoir in de tuin, zodat hemelwater kan worden hergebruikt om bijvoorbeeld te tuin mee te sproeien.

✓ De woningen worden niet aangesloten op het riool, maar op een helofytenfilter: een duurzame en natuurlijke wijze van waterzuivering.

✓ De buitenbergingen worden voorzien van groene daken en de woningen krijgen deels groene hoekaccenten. Daarnaast worden er diverse natuurinclusieve maatregelen toegepast, waarmee er een positieve bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit.

✓ Naast het toegepaste groen en de hemelwateropvang worden er ook nog enkele wadi’s in het gebied gerealiseerd. Daarmee kan dit gebied inspelen op hevige regenbuien, op lange periodes van droogte en hittestress. Kortom Vendervaart is een klimaatadaptieve woonwijk.

✓ De installaties en leidingen worden losgekoppeld van het casco, waardoor de aansluitpunten voor o.a. elektra, CAI en de radiatoren op de verdieping eenvoudig kunnen worden verplaatst.

✓ De woning is demontabel en aanpasbaar. Dit betekent dat de binnenwanden eenvoudig kunnen worden verplaatst of verwijderd en de woning naar wens kan worden ingericht.

✓ We passen zoveel mogelijk duurzame materialen toe. Een aantal materialen heeft een C2C certificering (circulair en gezond) en zelfs een terugnamegarantie van de leverancier.

✓ Bij deze woningen wordt het samen met onze partners bij SUPERLOCAL ontwikkelde recycle beton toegepast. Dit houdt in dat er gebruikt betongranulaat wordt hergebruikt in het nieuwe demontabele betonnen casco.

.

Adviseur Cradle to Cradle


C2C Expolab

.