reglement en procedures

Vendervaart

Dank voor je interesse in de eerste Cradle 2 Cradle woonwijk van Limburg. Graag informeren wij je over de verkoop- en toewijzingsprocedure van de eerste fase, bestaande uit 9 grondgebonden woningen, van dit unieke nieuwbouwproject.

inschrijving

REGLEMENT

De door jou ingevulde uitgangspunten kunnen in de vervolgfase een rol spelen bij de toewijzing van de woning. Je treft de uitgebreide toelichting op de verkoop- en toewijzingsprocedure verderop op deze pagina.

Jouw gegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt, welke je kunt raadplegen via: Vendervaart.nl/disclaimer. Verwerking van jouw gegevens gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service.

Via de button hieronder kun je het reglement voor de inschrijving downloaden.

download het reglement

de stappen op een rijtje

Verkoop- en toewijzingsprocedure

Start pre-sale op maandag 27 juni 2022
Op maandag 27 juni 2022 om 12:00 uur start de pre-sale op vendervaart.nl. Je kunt vanaf dit tijdstip jouw interesse digitaal kenbaar maken voor één of meerdere woningen via het digitale pre-sale formulier. Door in te loggen op jouw account (of maak eenvoudig een account aan als je dit nog niet hebt gedaan) kun je via deze website je voorkeur voor één of meerdere bouwnummers doorgeven.

Met het kenbaar maken van jouw interesse krijg je, indien je een gelijkwaardige kandidaat bent, voorrang op geïnteresseerden die zich niet hebben ingeschreven bij de pre-sale. Jouw inschrijving tijdens de pre-sale geeft je nadrukkelijk geen rechten of plichten voor de aankoop van één of meerdere woningen. Je kunt tijdens de pre-sale op vendervaart.nl enkele relevante documenten inzien ter oriëntatie en voorbereiding op de definitieve start verkoop, zodat je in alle rust je keuze kunt maken voor jouw voorkeuren. De pre-sale eindigt op zondag 10 juli 2022 om 20:00 uur.

Start verkoop op maandag 18 juli 2022
Op maandag 18 juli 2022 om 12:00 uur start de verkoop op vendervaart.nl. Vanaf dit moment krijg je een compleet beeld van de diverse mogelijkheden en de prijslijst. Alle benodigde informatie en documentatie wordt op de website beschikbaar gesteld. Tevens is het vanaf dan mogelijk om tijdens kantoortijden contact op te nemen met Hauzer & Partners Makelaardij te Venlo:

Hauzer & Partners Makelaardij
Noorderpoort 11a
5916 PJ Venlo
T. 077-3219100
E. makelaardij@hauzerenpartners.com
I. www.hauzerenpartners.com

Inschrijven tot en met zondag 31 juli 2022
Bent je enthousiast geworden? Maak je interesse kenbaar en schrijf in! Tot en met zondag 31 juli 2022 18:00 uur kun je jouw voorkeur voor één of meerdere woningen bij ons kenbaar maken op het online inschrijfformulier via de website vendervaart.nl. Deze digitale inschrijfformulieren komen automatisch bij de makelaar terecht.

Toewijzing en procedure
Uiterlijk op woensdag 3 augustus 2022 zullen wij je persoonlijk berichten als wij één van de woningen van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Direct na de toewijzing zullen de informatieve gesprekken met de makelaar(s) worden ingepland.

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere personen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van tevoren weet hoeveel je bij de bank kunt lenen. Ook speelt het mee als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je, je huidige woning eerst verkocht hebt.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn, dan krijgt de kandidaat welke zich bij de pre- sale heeft ingeschreven voorrang. Mochten er vervolgens nog gelijkwaardige kandidaten overblijven, dan zullen we over gaan tot loting. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van Vendervaart.

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door de initiatiefnemers. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale voorkeursformulier invult en (digitaal) inlevert, als het maar gebeurt uiterlijk op zondag 31 juli 2022 en voor 18:00 uur. Denk dus goed na over je kavelvoorkeuren.

Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Gesprekken met makelaar(s)
De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen worden uitgenodigd voor een informatief gesprek bij de makelaar. Tijdens dit gesprek ontvang je gedetailleerde informatie over het bouwnummer van jouw keuze zoals verkooptekeningen, technische omschrijving, koperskeuzelijst, etc. Na dit gesprek heb je twee weken de tijd (een optie) om te beslissen of je het betreffende bouwnummer daadwerkelijk wenst aan te kopen. Als je niet tijdig reageert, vervalt jouw optie en wordt de woning aan een kandidaat op de reservelijst aangeboden. Wanneer je besluit over te gaan tot aankoop, dan is de volgende stap dat de koop- en aannemingsovereenkomst worden opgemaakt en getekend.

Getekende koop-/aannemingsovereenkomst
Nadat je de koop- en aannemingsovereenkomst getekend hebt, wordt er, zodra de verkoopdrempel (bijna) is behaald, een afspraak ingepland met de woonadviseur van Jongen en worden je wensen met betrekking tot het aanpassen van de woning doorgenomen (voor zover technisch mogelijk en volgens regelgeving toegestaan). Voor de meest voorkomende wijzigingen en opties hebben wij een uitgebreide koperskeuzelijst met prijzen samengesteld. Deze lijst ontvang je tijdens het informatieve gesprek.

Start bouw
Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn verleend en 70% van de woningen zijn verkocht, beginnen wij met de voorbereiding voor de bouw. Naar verwachting gaat de bouw in het tweede kwartaal van 2023 van start. De oplevering zal dan naar verwachting het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor het verlopen van hypotheekoffertes mocht deze prognose niet gehaald worden.

Documentatie
Alle informatie en documentatie omtrent dit project is vanaf de start verkoop digitaal beschikbaar via deze site.

Download procedure

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Hauzer & Partners Makelaardij per telefoon: 077-3219100 of per mail: makelaardij@hauzerenpartners.com

DOWNLOAD DE PROCEDURE

Ontwikkeling:

JPO

Bouw:

Jongen

Verkoop:

Hauzer & Partners Makelaardij